• Nissani uute sõidukite, varuosade ja teenuste maaletoojaks Eestis, Lätis ja Leedus saab ettevõtte Nordic Automotive Services Oy all tegutsev Bassadone Automotive Nordic.
  • Äritegevuse üleandmine toimub kava kohaselt 2024. aasta veebruaris.

Tallinn, Eesti – Täna teatas Nissan kokkuleppe sõlmimisest Bassadone Automotive Nordicuga uute sõidukite, varuosade ja teenuste müümiseks Eestis, Lätis ja Leedus ettevõtte Nordic Automotive Services Oy all. Tehingu lõpuleviimiseks on vaja asjaomaste ametiasutuste heakskiitu.

Nissan NEXTi keskpikk kava näeb ette Nissani ümberkujundamist senisest kulutõhusamaks ja paindlikumaks. Sõlmitud koostööleping tagab Nissani jätkuva äriedu Eestis, Lätis ja Leedus, parandab turufookust ja paindlikkust ning aitab paremini rahuldada ettevõtte klientide ja jaemüügipartnerite vajadusi.

Praegu juhitakse Eestit, Lätit ja Leedut koos Põhjamaadega (Taani, Norra, Rootsi ja Soome) Nissan Nordic Europe'i piirkondliku äriüksuse vahendusel, mille peakontor asub Soomes Espoos. Uue partnerluse raames läheb kõigi kolme Balti riigi tegevus Nordic Automotive Services Oy alla, kellest saab piirkonna uus müügipartner. Kokkuleppe kohaselt liiguvad kõik Nissani töötajad Eestis, Lätis ja Leedus Nordic Automotive Services Oy alla.

"Euroopa turud on kiiresti muutumas ja meie põhieesmärk on tagada õigete ressursside olemasolu, et muutuvate vajaduste ja klientide ootustega toime tulla. Sellele otsusele eelnes Nissani äritegevuse põhjalik analüüs Balti riikides ning selle aluseks on Nissani kestliku kasvu tegevuskava, mis näeb ette äritegevuse ratsionaliseerimist, prioriseerimist ja fookuse seadmist, et muuta kontsern kulutõhusamaks ja paindlikumaks ettevõtteks," selgitas Nissani AMIEO (Aafrika, Lähis-Ida, India, Euroopa ja Okeaania) sõltumatute turgude tegevdirektor ja äriarenduse piirkondlik asepresident Sinan Ozkok.

"Me analüüsisime põhjalikult oma senist tegevust ja jõudsime järeldusele, et saame oma töökorraldust lihtsustada, et muuta Nissani tegevus paindlikumaks ja tulla paremini vastu klientide vajadustele," ütles Nissan Nordic Europe'i tegevdirektor Christian Costaganna, lisades veel: "Meile on esmatähtsad meie töötajad, partnerid ja kliendid ning kuna Bassadone Automotive Nordic on meie partner Eestis, Lätis ja Leedus, siis usume, et oleme teinud õige valiku. Bassadonel

on autotööstussektoris väga pikk ja tugev ajalugu ning nad tegutsevad praegu seitsmes riigis, olles seejuures eriti tugevalt esindatud just Balti riikides ja siinse olustikuga hästi kursis."

Bassadone Automotive Nordicu tegevjuht ja Bassadone Automotive Groupi juhatuse liige Antti Ruhanen rõhutab samuti partnerluse strateegilist tähtsust: "See leping tähistab meie ettevõtte jaoks väga olulist verstaposti. Me oleme Balti riikides pikalt tegutsenud ja tugevalt kanda kinnitanud ning tugevdame Nissani edasimüüjana veelgi enam oma positsiooni. See partnerlus on kooskõlas meie pikaajalise strateegiaga ja võimaldab meil toetada Nissan NEXTi keskpikka kava. Edaspidi saame veelgi enam keskenduda Eesti, Läti ja Leedu turule ning siinsete klientide vajadustele."

Muudatustest Nissani äritegevuses Eestis, Lätis ja Leedus teatati täna Nissani töötajatele ja edasimüüjatele Balti riikides ning Põhjamaades. Nissani Balti riikide äritegevuse üleandmine Nordic Automotive Services Oy-le algab juba täna ja peaks kava kohaselt lõppema 2024. aasta veebruaris.

# # #

Lisateave

Margus Mikk
Baltikumi regioonijuht
Nissan Nordic Europe Oy
mmikk@nissan-europe.com
+372 50 24 304

Henri Daum
Baltikumi turundus- ja kommunikatsioonijuht
Nissan Nordic Europe Oy
hdaum@nissan-europe.com
+372 53 435 754

Marina Maneas Bakkum
Kommunikatsioonidirektor
Nissan Nordic Europe Oy
mmaneasbakkum@nissan-europe.com
+47 9002 1343

Antti Ruhanen
Tegevjuht
Bassadone Automotive Nordic Oy
antti.ruhanen@bassadone.fi
+358 407 006 282

Heikki Vuorinen
Tegevjuht
Nordic Automotive Services Oy
heikki.vuorinen@bassadone.fi
+358 407 716 129

Nissan Nordic Europe
Nissani eesmärk on saada läbinisti kestlikuks ettevõtteks, mis liigub puhtama, ohutuma ja kaasavama maailma poole.

Kestlikkus on kesksel kohal Nissani pikaajalises strateegias "Eesmärgid aastaks 2030". See strateegia vastab olulistele keskkondlikele, ühiskondlikele ja kliendipõhistele vajadustele eesmärgiga pakkuda elektrifitseeritud automudeleid ja tehnoloogilisi uuendusi Nissani peamistel turgudel üle maailma, et edendada liikuvust ja muudki. "Eesmärgid aastaks 2030" toetab Nissani eesmärki saavutada süsinikuneutraalsus kõigi toodete ja tegevuste olelusringi jooksul aastaks 2050. Nissan, mille fookuses on EV36Zero, liigub täiskiirusel elektrifitseeritud tuleviku poole.

Lisateavet Nissani toodete, teenuste ja kestliku liikuvuse kohustuste kohta leiate veebilehelt nissan-global.com. Jälgige meid ka FacebookInstagramisX ja LinkedInis. Meie uusimad videod leiate YouTube.

Bassadone Automotive Nordic
Bassadone Automotive Nordic kuulub kontserni Bassadone Automotive Group, mis asutati 1904. aastal pereettevõttena. Bassadone impordib ja müüb erinevaid automarke näiteks Ühendkuningriigis, Soomes, Gibraltaril, Hispaanias ja Balti riikides. Bassadone Automotive Nordic tegutseb Soomes ja Balti riikides mitme üleilmselt tuntud automargi importija ja jaemüüjana. Bassadone Automotive Nordic on valdkonna kõige edumeelsem digitegija ning esimene autotööstusettevõte Soomes ja Balti riikides, mida on tööandjana tunnustatud sertifikaadiga "Great Place to Work".

Välja antud Nissani poolt